Notifications
Clear all

Czy istnieje wymóg posiadania certyfikatu energetycznego?


Agata
(@agata)
Użytkownik
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 9
Topic starter  

Jak w tytule - czy gdzieś to jest zapisane w przepisach, że certyfikat energetyczny ma być?


Cytat
Janusz
(@janusz)
Użytkownik
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 13
 

Nowelizacja Prawa budowlanego z 27 sierpnia 2009 r
Najistotniejsze zmiany dla deweloperów
15 października b. r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego (ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 2009 nr 161, poz. 1279), zmieniająca przepisy w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Świadectwo charakterystyki energetycznej nowo wybudowanego budynku wykonuje się i dołącza do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, tak jak do tej pory. Nowelizacja wprowadza natomiast kilka ważnych zmian, dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. Z punktu widzenia firmy deweloperskiej, najistotniejszymi z nich są następujące:

 1. Zmienione brzmienie ust. 3 w art. 5: zamiast "Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna..." jest: "Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową, w przypadkach, których mowa w ust. 4 (sprzedaż lub wynajem - przyp. aut.), dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej...".

  Tym samym wprowadzono bezwzględny obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej przez każdy lokal mieszkalny lub użytkowy podlegający sprzedaży.

 2. Ust. 1 w art. 63a w brzmieniu "Nabywcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej." został zastąpiony nowym brzmieniem ust. 4 w art. 5: "W przypadku umów, na podstawie których następuje:
  1) przeniesienie własności:
  a) budynku,
  b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
  c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową, albo
  2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym lokalu będącego częścią budynku stanowiącą samodzielną całość techniczno - użytkową – zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;".

  Ten nowy przepis wprowadza bezwzględny obowiązek przekazania kupującemu lokal mieszkalny lub użytkowy świadectwa charakterystyki energetycznej tego lokalu.

  Prawo nie przewiduje wprawdzie żadnej sankcji za niedopełnienie tego obowiązku (w postaci np. grzywny), jednak w takim przypadku przepisy Kodeksu cywilnego dają kupującemu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lokalu, lub żądania obniżenia ceny (lokal bez świadectwa charakterystyki energetycznej = lokal z wadą fizyczną).

  Na niebezpieczeństwo odstąpień od umowy przez nabywców szczególnie narażone są firmy deweloperskie, które zawarły ze swoimi klientami umowy przedwstępne, gdy rynkowe ceny mieszkań były znacznie wyższe od dzisiejszych. Wielu nieuczciwych nabywców tych mieszkań usilnie szuka jakiegokolwiek powodu do bezkarnego uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej, lub do odstąpienia od podpisanej już umowy ostatecznej. Brak świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu jest do tego powodem idealnym.

 3. Całkowicie zmieniony został ust. 5 w art. 5. Dotychczasowe brzmienie: "W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku..." oznaczało, że dla lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych w budynkach wyposażonych w centralne ogrzewanie w ogóle nie było obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Od 15.10.2009 r. ustęp ten brzmi: "W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze.".

  Nowe brzmienie wyżej wymienionego przepisu wprowadza obowiązek wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich lokali podlegających sprzedaży. Również dla tych, które są położone w budynkach wyposażonych w centralne ogrzewanie.


OdpowiedzCytat
Jozef
(@jozef)
Użytkownik
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 3
 

certyfikaty energetyczne to nowy temat, dlatego nie jeszcze nie wszystko jest jasne. na portalu .www.izolacje.com.pl/www.izolacje.com.pl/ znalazłem ciekawe teksty dotyczące świadectw energetycznych i ich weryfikacji - warto wiedzieć, jakie zdarzają się w nich błędy

www.izolacje.com.pl/artykul/id1021,sporzadzanie-swiadectw-energetycznych-przeszkody-i-pulapki

www.izolacje.com.pl/artykul/id1032,weryfikacja-audytow-energetycznych


OdpowiedzCytat
moniq
(@moniq)
Użytkownik
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 5
 

Dla mnie te paski to czarna magia. Nie mogłoby być tak jak na lodówce A, B, C itd?


OdpowiedzCytat
Beata
(@beata)
Użytkownik
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 3
 

Bez certyfikatu dzis nie otrzymamy odbioru.


OdpowiedzCytat
Colin
(@colin)
Użytkownik
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 4
 

Czy wynajmowany dom, lokal powinien mieć certyfikat?


OdpowiedzCytat
Share: